خانه درباره ما سوالات آلبوم خدمات تازه ها تماس باما
پاشش حرارتی عنوانی عمومی برای دسته ای از فرایندهای پوشش دهی است که برای اعمال پوشش های فلزی و غیرفلزی به کار می رود. این فرایندها به سه دسته اصلی تقسیم می شوند که عبارتند از: پاشش شعله ای، پاشش قوس الکتریکی و پاشش قوس پلاسمایی. ماده پوششی به شکل های پودر، میله سرامیکی و یا سیم وجود دارد. ادامه
معرفی
 
شرکت پلاسماتک با بررسی تمامی فناوری های نوین موجود در زمینه فرایندهای مختلف پاشش حرارتی در حال حاضر قادر به اعمال پاشش انواع پودرهای فلزی و سرامیکی می باشد. ادامه
پلاسماتک
 
انواع پوشش های قابل اعمال با فرایند HP/HVOF، . کاربرد پوشش های HP/HVOF ادامه
کاربردها
 
نیتراسیون پلاسمایی
پاشش حرارتی
کلدینگ
رسوب فیزیکی بخار