خانه درباره ما سوالات آلبوم خدمات تازه ها تماس باما
نمونه ای از قطعات پوشش داده شده به روش نیتراسیون پلاسمایی

نیتراسیون پلاسمایی
پاشش حرارتی
کلدینگ
رسوب فیزیکی بخار